Add picture

Party Tray A (56 pcs)

2 pcs California, Dynamite, Yam, Spicy Tuna, Tuna, Salmon, Kappa Rolls...

Party Tray B (76 pcs)

2 pcs California, 2 pcs Dynamite, Spicy Tuna, Spicy Salmon, Yam, BC, Chicken,...

Party Tray D (88 pcs)

2 pcs California, 2 pcs Dynamite, Tuna, Salmon, Kappa, Chicken Chopped...
Add picture

Party Tray C (52 pcs)

2 pcs California, 2 pcs Dynamite, 4 pcs Tuna, 4 pcs Salmon Rolls, 3 pcs...