Chef's Special Sashimi (34 pcs)

6 pcs salmon, 6 pcs tuna, 6 pcs sockeye, 3 pcs hokkigai, 3 pcs tako, 2 pcs amaebi, 2 pcs saba, 2 pcs toro, 2 pcs hamachi, 2 pcs ika.
Chef's Special Sashimi (34 pcs)
Provided by Customer

$ 64.8