Chef's Special Sashimi (34 pcs)

6 pcs Salmon, 6 pcs Tuna, 6 pcs Sockeye, 3 pcs Hokkigai, 3 pcs Tako, 2 pcs Amaebi, 2 pcs Saba, 2 pcs Toro, 2 pcs Hamachi, 2 pcs lka.
Chef's Special Sashimi (34 pcs)
Provided by Customer

$ 56.35